ONLINE ETKİNLİK YÖNETİMİ

Online Etkinlik Yönetimi

Online mecralarda yapacağınız toplantı, konferans gibi dijital kurumsal etkinliklerinizin teknik olarak yönetilmesi destek ekibimiz tarafından sağlanmaktadır.

Etkinlik öncesi sistem tanımlamaları, kurum personeli ve konuşmacılara eğitim, ön prova, etkinlik boyunca teknik destek ve etkinlik sonrasında kayıtların derlenerek teslim edilmesi Etkinlik Yönetimi kapsamında faydalanabileceğiniz hizmetlerdir.

Online Etkinlik Yönetimi Hizmet Kapsamı

İhtiyacınıza göre şekillenebilen Etkinlik Yönetimi Hizmeti genel olarak aşağıdakileri kapsar:

  • Etkinlik öncesi konuşmacıların ve çevirmenin sisteme tanımlanması,
  • Destek verecek kurum personeli varsa kısa bir eğitim verilmesi,
  • Etkinlik öncesi dikkat edilecek konular hakkında online toplantı organize edilmesi,
  • Etkinlik için belirlenen oturum saatinde katılımcıların giriş yapabilmeleri için oturumun başlatılması,
  • Konuşmacıların, panelistlerin daha önceden belirlenen şekliyle yayına alınması, ses ve görüntülerinin kontrol edilmesi,
  • Etkinlik süresince teknik destek verilmesi,
  • Etkinliğin video kaydının alınması ve etkinliğin bitiminin ardından teslim edilmesi
  • Etkinliğe kayıt olan ve etkinliğe katılan kişilerin raporunun teslim edilmesi.

TARİH

ETKİNLİK

ETKİNLİK SAHİBİ

25-26 Haziran 2020

Türkiye Yayıncılar Kurultayı

Türkiye Yayıncılar Birliği

2 Eylül 2020

?stanbul Büyük?ehir Belediyesi Yeti?kin E?itimi Politikalar? Çal??tay?

B?MTA?

17 Eylül 2020

3 RP Turkey ? Health Sector Partners COVID-19 Impact

Needs Assessment And Planning For 2021

22 Eylül 2020

Wayfinder 2020 ve ?mece Summit Ekosistem Bulu?mas?

Zorlu Holding

24 Eylül 2020

PIC/S QRM Expert Circle 2020 Webinar

Türkiye ?laç ve T?bbi Cihaz Kurumu

29 Eylül 2020

PMSustainable Development Goals (SDGs)

Refugee and Migrant Health Test

1 Ekim 2020

PMSustainable Development Goals (SDGs)

Refugee and Migrant Health

12-16 Ekim 2020

Temel Çevre E?itimi

T.C. Çevre ve ?ehircilik Bakanl???

21 Ekim 2020

SOER 2020 Turkey Launch

T.C. Çevre ve ?ehircilik Bakanl???

24 Ekim 2020

3. Uluslararas? Sedef ve Artrit Ya?am Kalitesi Konferans?

Türkiye Sedef Hastalar? Dayan??ma Derne?i

3 Kas?m 2020

Virtual Smart City Showcase: Smart City Solutions and Urban Technologies Austria & Turkey

Avusturya Büyükelçili?i

4-6 Kas?m 2020

Emisyon ?misyon Ölçüm Standartlar? E?itimi

T.C. Çevre ve ?ehircilik Bakanl???

7 Kas?m 2020

10. Zeynep Cemali Edebiyat Günü

Gün I???? Kitapl???

7 Kas?m 2020

Uygarl???n Huzursuzlu?u

?stanbul Psikanaliz Derne?i

11-13 Kas?m 2020

Emisyon ?misyon Raporlama Personeli E?itimi

T.C. Çevre ve ?ehircilik Bakanl???

12 Kas?m 2020

Non-Communicable Diseases Management among Refugees and Migrants

Dünya Sa?l?k Örgütü

18 Kas?m 2020

Antibiotic Awareness Week Symposium

Dünya Sa?l?k Örgütü

18-19 Kas?m 2020

?SEDAK 36. Bakanlar Toplant?s? – I

T.C. Cumhurba?kanl???

19-20 Kas?m 2020

Su ve At?ksu Numune Alma E?itimi

T.C. Çevre ve ?ehircilik Bakanl???

21-22 Kas?m 2020

Recharge Autumn Virtual ELT Summit

ELT Turkey

25-26 Kas?m 2020

?SEDAK 36. Bakanlar Toplant?s? – II

T.C. Cumhurba?kanl???

25-27 Kas?m 2020

Toprak Ar?tma Çamuru Numune Alma E?itimi

T.C. Çevre ve ?ehircilik Bakanl???

28-29 Kas?m 2020

Varsa Yoksa Disleksi

Travel Plan

1-2 Aral?k 2020

Su ve At?k Sudan Numune Alma E?itimi

T.C. Çevre ve ?ehircilik Bakanl???

3-5 Aral?k 2020

Toyota E?itimi

Yal?n Enstitü Derne?i

6 Aral?k 2020

Tekinsiz Ev/ren Sempozyumu

Psike ?stanbul

10 Aral?k 2020

Symposium on Health Literacy and Health Communication Among Refugees and Migrants

Dünya Sa?l?k Örgütü

10 Aral?k 2020

8. Gayrimenkulde Liderler Zirvesi

MAP Dan??manl?k

11-13 Aral?k 2020

INTERPA

Polis Akademisi

10 Aral?k 2020

Bio-Expander ?le Mükemmel Sonuçlara Ula?mak

Optimus Medical