MİSYONUMUZ & VİZYONUMUZ

Amaç -Misyon 

• Eğitim teknolojileri ve görüntülü iletişim başta olmak üzere IT ve Telekom alanlarında yenilikçi çözümler ve ürünlerle müşteri ihtiyaçlarını karşılamak,
• Eğitimde maliyetleri azaltmak,
• Ulusal ve uluslararası pazarlara rekabet kabiliyeti yüksek yerli teknolojiler sunmak,
• Eğitim ve iletişim teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltmak,
• Yirmi birinci yüzyıla uygun, modern metotlar kullanarak kalite ve devamlılığın sarsılmaz bütünlüğünü sağlayan bir şirket olmak.
 

Vizyonumuz

• Müşteri ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda sürdürülebilir teknolojilerin üretiminde sürekliliği sağlamak,
• Yerli teknolojik altyapıyı geliştirerek bu altyapının rekabet gücünün dinamiği konumuna yükselmesini sağlayacak atılımları sürdürmek,
• Türkiye’de ve dünyanın her yerinde yaygın, güvenilir ve kaliteli hizmet sunan; piyasa değeri yüksek bir şirket olmak.
 

ELMASSOFT telekom, bilişim ve eğitim teknolojileri alanındaki yeni teknolojilerin Türkiye’deki ilk uygulayıcısı olmak hedefindedir.